Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pravděpodobně jde o faxový nebo data hovor. Tyto hovory jsou vždy směrovány na rozhraní PRI2.