Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Počet Mobility Extension uživatelů je vázán na počet uživatelů SIP proxy. Pokud mate tedy licenci na 10 SIP Proxy uživatelů, můžete pro každého z nich zapnout funkci Mobility Extension.