Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U každé brány je přiloženo CD s konfiguračním nástrojem pro nastavení brány. Brána se fyzicky připojuje k PC přes USB rozhraní.

 


  • No labels