Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Počet souběžných hovorů je roven počtu SIM karet v bráně. Jedna 2N® BRI brána může obsahovat maximálně 2 SIM karty.