Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V takovém případě zkontrolujte:

  • Zda jsou SIM karty správně zalogované do sítě - obě LED diody s názvem GSM1 a GSM2 nesmí svítit (blikají během přihlašování k síti, ale po úspěšném zalogování zhasnou)
  • Zda je dostatečná síla signálu, to zjistíte v záložce Diagnostika (signál musí být v rozmezí od -60 dB do -80 dB)
  • Zda jsou SIM karty aktivní, zda mají dostatečný kredit a či nejsou zablokované GSM operátorem
  • Zda nepoužíváte potlačení identifikace volajícího čísla (funkce CLIR) - tato funkcionalita musí být povolena na SIM kartě GSM operátorem
  • Zda je volané číslo v korektním formátu, odpovídá jednomu ze Seznamu prefixů a tento Seznam prefixů je aktivně používaný v LCR tabulce
  • Zda nemáte nastavený Max. počet volaných minut. Také se ujistěte, zda nebyly tyto minuty již vyčerpány
  • Zda je Časové omezení SIM karty (v jaké části dne by měla být používána) nastaveno korektně
  • Zda je v bráně správně nastaven Čas a Datum