Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartGate má dvě telefonní rozhraní – FXS a FXO. Nabízejí se nám čtyři možnosti zapojení:

  1. Průchozí brána– základní zapojení. Telefonní přístroj je běžně připojen na vnitřní linku pobočkové ústředny (PBÚ). Zapojte 2N® SmartGate mezi telefonní přístroj a PBÚ. Vnitřní linku z PBÚ připojte do rozhraní FXO na 2N® SmartGate, do rozhraní FXS připojte telefonní přístroj. Ke speciálnímu modelu lze připojit analogový fax.
  2. Brána pro vnější linku PBÚ. Volnou vnější linku Vaší PBÚ připojte do rozhraní FXS na 2N SmartGate. Ústřednu naprogramujte tak, aby odchozí hovory do GSM sítě byly směrovány na 2N® SmartGate. Příchozí hovory z GSM sítě budou směrovány do PBÚ. Ke 2N® SmartGate můžete připojit běžný telefon, záznamník nebo jiné koncové zařízení s rozhraním FXO. Odchozí hovory z telefonu budou směrovány do GSM sítě. Příchozí hovory z GSM sítě budou vyzvánět na telefonu. Ke speciálnímu modelu lze připojit analogový fax. 2N® SmartGate je vybaven funkcí identifikace volajícího (CLIP) pomocí FSK, pokud je Vaše ústředna schopna identifikaci volajícího zpracovat, je výhodné tuto funkci zapnout. Totéž platí o zobrazení čísla volajícího na připojeném telefonu.
  3. Brána pro vnitřní linku PBÚ. Volnou vnitřní linku Vaší PBÚ připojte do rozhraní FXO na 2N® SmartGate. Rozhraní FXS zůstane nepřipojeno.
  4. Brána pro vnitřní i vnější linku, linky PBX2N® SmartGate je díky svým třem směrovacím tabulkám velice flexibilní. Do 2N® SmartGate lze na příslušná rozhraní připojit vnitřní a vnější linku téže PBÚ. Celou sestavu lze naprogramovat tak, že odchozí hovory z PBÚ jsou směrovány přes vnější linku ústředny do GSM sítě. Příchozí hovory z GSM sítě budou směrovány na vnitřní linku PBÚ. Toto uspořádání je vhodné pro ústředny, které neumí udělat provolbu na vnějších linkách.