Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Odchozí Faxové zprávy a data – pokud chcete odeslat Faxovou zprávu nebo data do sítě GSM, musíte předtočit před volaným číslem prefix *01* pro FAX, *02* pro data.
  2. Příchozí Faxové zprávy a data – je nezbytné aktivovat faxovou a datovou službu na Vaší SIM kartě. Kontaktujte Vašeho operátora a žádejte povolení faxové a datové služby, včetně vytvoření speciálních čísel pro faxové a datové volání (tzv. Multinumbering).