Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ano, a to pomocí GSM sítě a nebo za pomoci protokolu T.38.