Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jestliže se baterie aktivují až po zapnutí napájení ze sítě, je třeba LiftNet vypnou ze sítě a zapnout znovu - poté se začnou baterie nabíjet. Tento stav má signalizovat problém s napájením baterií, pokud by např. došlo k jejich vyjmutí. Po zapnutí tedy LiftNet testuje stav baterií a poté zjištěný stav trvale indikuje.