Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pravděpodobně používáte verzi 2.4.0 a vyšší. Není to chyba, je pouze zapotřebí v nástroji aktivovat HW a přiřadit přenašeče.