Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Můžete v daném okamžiku uskutečnit pouze jeden hovor.