Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ME se nastavuje v PBX konfiguračním nástroji - menu "Mobility Extension/Mobility Extension IN". Zde se nastavuje linka a její ME číslo.

Routování na uživatele se nastavuje v menu "Mobility Extension/Mobility Extension Out". Musí se zde mimo jiné nastavit i svazek, přes který bude hovor směrován.