Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Analog Interkom, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

  1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.
  2. Verze firmware
  3. Konfigurace systému  (výčet všech změněných parametrů a jejich hodnoty, změny oproti výchozí konfiguraci)
  4. Jakoukoliv informaci,o které si myslíte, že by mohla pomoci k nalezení problému