Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jděte do menu GSM odchozí skupiny a nastavte „zpoždění pro CONNECT"=0 a „Zpoždění pro ALERTING"=2. A taktéž v menu GSM základní parametry vyberte tóny Dial a Ring.