Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro tuto funkcionalitu je třeba v konfiguračním programu zvolit vhodný režim výběru SIM karty (Konfigurace - GSM odchozí skupiny - Způsob volby SIM ve skupině). Režimy, které splňují tento požadavek:

  • Podle času a limitu; potom SIM 1
  • Náhodně a podle limitu; potom SIM 1

Kompletní popis všech režimů je uveden níže.
 

Způsob volby SIM ve skupině

  • SIMx - zaloguje se zvolená SIM karta a nejsou uplatněny žádné limity (lze volat neomezeně).

  • Podle času - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, poté se zaloguje SIM1; pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. V případě, že je nastavený jiný interval a vyčerpá se tarif nebo limit, dojde k přepnutí na SIM1 a lze uskutečňovat pouze příchozí hovory. Na další SIM se přepíná až podle platnosti času. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze dělat pouze příchozí hovory.

  • Náhodně - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 – 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze uskutečňovat pouze příchozí hovory.

  • Podle času a limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, zaloguje se SIM1; pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

  • Náhodně a podle limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 – 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další. Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.