Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato zpráva znamená, že na AUX kartě není nainstalovaný ISDN modem pro vzdálené nastavení po ISDN lince.