Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webové rozhraní -  krátký trace, pouze několik hovorů

Interní trasování může být spuštěno z webového rozhraní v menu Nástroje ->  Zachytávání interního reportu. Nastavte v menu Brána -> Konfigurace zařízení ->  Nastavení detailů trasování všechny položky na zapnuto.

Online náhled na trasování naleznete v menu Brána -> Ovládání zařízení -> Online report.


Pro dostatečně dlouhé ("neomezené") trasování můžete využít připojení přes protokol Telnet, Sériové (COM) rozhraní nebo PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112).

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Sériové (COM) připojení - dlouhý trace, "neomezený"

Použití PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112)

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Webové rozhraní může zobrazit trasování do velikosti 512kB. Telnet client umožňuje použít počítač jako úložiště pro dlouhé trasování.

Níže naleznete postup jak využít program Putty k uložení takovéhoto trasování. Jiné terminálové aplikace, jež umožňují připojení pomocí protokolu Telnet, lze také využívat.

Putty (www.putty.org)

 1. Stáhněte a spusťte program Putty.
 2. Jako typ připojení vyberte možnost Telnet a vyplňte IP adresu brány 2N® StarGate / 2N® BlueTower.
 3. V Menu Session -> Logging zvolte položku Session logging: All session output a nastavte soubor do kterého bude průběh spojení s bránou zaznamenán a uložen.
 4. Připojte se k bráně a vyplňte přihlašovací údaje.

   

  Firmware 1.25+
  Firmware 1.24 a starší

  5. Ke správnému nastavení trasování v bráně použijte následující příkazy.
      AT%X91=3F,3,0                  - pro plné trasování hovorů (včetně routování)

      AT%X92=7,0                       - pro plné trasování SMS zpráv

      AT%X92=0,7                       - pro plné trasování SMPP komunikace

      AT%X92=7,7                       - pro plné trasování SMS a SMPP

      Kombinace příkazů AT%X91=3F,3,0 a AT%X92=7,7 nastaví KOMPLETNÍ trasování.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu všech vložených karet v  bráně včetně

      modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!RP
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

  5. Pro nastavení kompletního trasování použijte tento příkaz:.
       AT%S92=31
       This command sets FULL tracing.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu

       všech vložených karet v  bráně včetně modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o

      bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány

      příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!R2
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

   

      10. Nyní můžete provést veškeré testovací hovory / SMS či jiné operace které je potřeba zachytit.

      11. Zabalte uložený trace a pošlete jej na náš email spolu s doplňujícími informacemi:

 • popis volaných a volajících čísel, případně čísel pro SMS
 • detaily chování brány při testu, jaký výsledek byl očekáván a jaký ve skutečnosti nastal
 • bližší informace k scénáři jak má být brána využívána (například kam mají být jaké hovory směrovány atd...)

Sériové (COM) připojení - dlouhý trace, "neomezený"

Webové rozhraní může zobrazit trasování do velikosti 512kB. Klient pro připojení přes Sériové (COM) rozhraní umožňuje použít počítač jako úložiště pro dlouhé trasování.

Níže naleznete postup jak využít program Putty k uložení takovéhoto trasování. Jiné terminálové aplikace, jež umožňují připojení pomocí Sériového (COM) rozhraní, lze také využívat.

Putty (www.putty.org)

 1. Stáhněte a spusťte program Putty.
 2. Jako typ připojení vyberte možnost Serial a vyplňte správný COM port (COM1,COM2, atd...) který je použit pro připojení k bráně 2N® StarGate / 2N® BlueTower.
  Rychlost připojení zvolte v kolonce speed a nastavte hodnotu 57600.
 3. V Menu Session -> Logging zvolte položku Session logging: All session output a nastavte soubor do kterého bude průběh spojení s bránou zaznamenán a uložen.
 4. Připojte se k bráně.

  Pro ověření, zdali jste k bráně úspěšně připojeni vložte příkaz AT a stiskněte ENTER.

  V případě úspěšného spojení s bránou obdržíte od brány odpověď OK. Pokračujte dále pouze pokud jste odpověď OK obdrželi.

  Pokud jste odpověď OK neobdrželi zkontrolujte spojení mezi bránou a počítačem, ujistěte se, že máte nastavený správný sériový (COM) port a že

  tento port není využíván pro jiné spojení (například konfiguračním nástrojem nebo XAPI serverem, apod....)

  Firmware 1.25+
  Firmware 1.24 a starší

  5. Ke správnému nastavení trasování v bráně použijte následující příkazy.
      AT%X91=3F,3,0                  - pro plné trasování hovorů (včetně routování)

      AT%X92=7,0                       - pro plné trasování SMS zpráv

      AT%X92=0,7                       - pro plné trasování SMPP komunikace

      AT%X92=7,7                       - pro plné trasování SMS a SMPP

      Kombinace příkazů AT%X91=3F,3,0 a AT%X92=7,7 nastaví KOMPLETNÍ trasování.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu všech vložených karet v  bráně včetně

      modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!RP
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

  5. Pro nastavení kompletního trasování použijte tento příkaz:.
       AT%S92=31
       This command sets FULL tracing.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu

       všech vložených karet v  bráně včetně modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o

      bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány

      příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!R2
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

   

 

       10. Nyní můžete provést veškeré testovací hovory / SMS či jiné operace které je potřeba zachytit.

       11. Zabalte uložený trace a pošlete jej na náš email spolu s doplňujícími informacemi:

  • popis volaných a volajících čísel, případně čísel pro SMS
  • detaily chování brány při testu, jaký výsledek byl očekáván a jaký ve skutečnosti nastal
  • bližší informace k scénáři jak má být brána využívána (například kam mají být jaké hovory směrovány atd...)

Použití PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112)

Připojte se pomocí PRI configuration tool k bráně (pomocí sériového rozhraní či prostřednictvím LAN)

V menu  Ovládání brány -> Tracing

Nastavte detaily trasování:

 • zaškrtněte všechny přepínače (tímto se nastaví kompletní trasování)
 • Nastavte Výběr tracingu na: GSM/VoIP/ISDN Messages
 • Vyberte Vrstvy 2,3,4

Kliknutím na tlačítko vytvoření/výběru souboru nastavíte kam bude trasování ukládáno.

Trasování zahájíte stisknutím tlačítka Start. Jakmile je trasování hotovo, stiskněte tlačítko Stop a záznam o trasování bude uložen do souboru nastaveného v předchozím kroku.