Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ano, po vyčerpání volných minut resp. všech limitů zůstává SIM1 zalogovaná. Záleží však na režimu výběru SIM karty (Konfigurace - GSM odchozí skupiny - Způsob volby SIM ve skupině) zda může uskutečňovat pouze příchozí případně i odchozí hovory.

Kompletní popis všech režimů je uveden níže.

Způsob volby SIM ve skupině

 • SIMx - zaloguje se zvolená SIM karta a nejsou neuplatněny žádné limity (lze volat neomezeně).

 • Podle času - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd.
  Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze dělat pouze příchozí hovory.

 • Náhodně - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 – 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další.
  Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze uskutečňovat pouze příchozí hovory.

 • Podle času a limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM dle nastaveného času, pokud je čas 00 – 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd.
  Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

 • Náhodně a podle limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 – 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další.
  Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.