Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud chcete povolit funkci AutoCLIP routing, nastavte v sekci GSM příchozí skupiny následující parametry ve zvolené příchozí skupině:

  • Doba uložení CLIP v tabulce > 0 hodin (tím aktivujete funkci AutoCLIP routing)
  • Funkci dále ovlivňují tyto parametry:
    • Přidat záznam jen pro nespojený hovor
    • Vymazat záznam pro spojenou odpověď