Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento program je obsažen ve Windows. Můžete jej najít v menu Start > Všechny programy > Příslušenství > Komunikace. Pro připojení můžete použít sériové rozhraní (nastavte bitrate na 57600 a řízení toku na žádné, zbylé hodnoty zůstanou v defaultu) nebo připojení přes TCP/IP.