Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zkontrolujte, jestli je port COM2 přepnutý pomocí jumperů na AUX desce na mód = nahrávání ohlášení.