Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod do problematiky:

Pokud obsluha korektně nezavěsí alarmové volání z kabiny výtahu znakem 5 nebo #, 2N® SingleTalk (dále jen ST) musí rozpoznat obsazovací tón pro automatické ukončení hovoru . Jestliže tento obsazovací tón není dle standardu ETSI, komunikační zařízení ST není schopno rozpoznat, že došlo k rozpadu spojení.

Důsledek:

K automatickému zavěšení komunikačního zařízení ST dojde až po definované době parametrem 912 - Maximální doba hovoru. Většinou ovšem do této doby ústředna označí tel. linku, kde je ST připojen, za nefunkční a nastaví status "porucha". Tento stav je schopen změnit až správce ústředny.

Postup řešení:

  1. Ověřte, že obsazovací tón z ústředny je standardním obsazovacím tónem podle ETSI* (totéž platí pro ST zapojený do analogové GSM brány jiné než 2N® EasyGate)
  2. Nahrajte obsazovací tón (formát:wav, mp3, aiff, wmv, arm) a kontaktujte vašeho lokálního partnera

* parametry obsazovacího tónu pro ČR: 330ms tón / 330ms ticho, frekvence tónu: 425Hz