Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Downgrade je nepodporovaná procedura.

Když omylem provedete downgrade, je nutno následně udělat factory reset a poté nahrát záložní konfiguraci (ve verzi, na kterou jste downgradovali).