Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ano, je to možné. Tento firmware je využíván pro komunikaci se SimStar serverem, ale funguje i ve VoiceBlue Lite bráně, která není určena pro komunikaci se SimStar serverem.