Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zkontrolujte, zda je nastavené routování OD PORTU na stanici, uživateli nebo skupině.

Pro volání postačuje nastavený routing na DEFAULT IN, ale pro přesměrování musí být nastaven na jednom z výše uvedených objektů.