Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Připojte se k bráně pomocí HyperTerminalu. Poté jděte do menu Přenos > Zachytávat text a vytvořte soubor do kterého bude trace uložen*.*

Pro spuštění trace zadejte příkazy at%s92=31 a at!r2.