Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Jednotlačítkový 2N® Analog Vario je speciální verze 3-tlačítkové varianty, kde je použito prostřední tlačítko
  • Telefonní číslo se do jednotlačítkového 2N® Analog Varia naprogramuje pomocí parametru 02x*cislo*