Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zkontrolujte, zda máte v bráně nejnovější firmware (sekce ke stažení) a následující nastavení:

  • Delay for Alerting v  GSM outgoing groups nesmí být nastaven na hodnotu 0.