Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. RS232 - Sériové rozhraní pro odesílání a příjem dat.
  2. RJ12 - Pokud máte 2N® SmartGate FAX verzi, můžete odesílat a přijímat data přes toto telefonní rozhraní.