Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konektor pro zapojení jednoho nebo více reproduktorů je umístěn na zadní straně 2N® SIP Audio Converter.

V případě použití dvou reproduktorů zapojte levý reproduktor do zdířek L- a L+, pravý reproduktor do zdířek R- a R+. 2N® SIP Audio Converter je jednokanálové zařízení, proto do obou reproduktorů půjde stejný signál.

V případě použití jednoho reproduktoru použijte prosím zdířky R+ a L-, nebo L+ a R-.