Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pravděpodobně není nastavena IP adresa, maska nebo výchozí brána v konfiguraci VoIP karty.