Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ano, hláska strojovna lze nastavit pro 1-8 výtahových šachet.

Nastavení se provádí skupinou 8mi propojek na strojovnové hlásce. Toto nastavení je popsáno v manuálu (v.1.8.3), kapitola 2.4, strana 48.

Toto nastavení není možné provádět s jinou nežli strojovnovou hláskou!