Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podrobnější popis problému: i když je hovor ukončen na straně VoIP, v GSM části zůstává hovor aktivní až po dobu 30 s. Tato situace typicky nastává při dovolání se do hlasové schránky. Pokud si zavoláte na svůj mobilní telefon, slyšíte po ukončení hovoru obsazovací tón.

Tento případ může být způsoben jak nastavením IP ústředny tak nastavením brány 2N® VoiceBlue Next.

Na straně brány lze provést nápravu následovně:

Generate busy tone to GSM/UMTS  je parametr používaný pro simulaci analogové linky, na které se ukončení hovoru signalizuje obsazovacím tónem. Parametr spouští generování vybraného obsazovacího tónu až po dobu 30 s. Pro okamžité ukončení hovoru nastavte Disabled.

Podobné nastavení může být nutné i na straně ústředny.