Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Zkontrolujte, zda máte připojenou VoIP kartu do Vaší LAN.
  • Ověřte nastavení Vašeho Firewallu.
  • Ověřte nastavení NATu pro RTP pakety na NS
  • Ověřte, zda-li se liší RTP porty na jednotlivých SIP proxy a SIP GW přenašečích.
  • Zkontrolujte nastavení "alokovat transcoder" v rozšířeném nastavení.