Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Umístění 2N® SmartCom (dále jen SmC) test serveru:
  Veřejná IP adresa         90.182.112.80
  Naslouchací port         1560

 2. Nainstalujte si 2N SmC control panel, který Vám umožní přístup na 2N SmC server. http://www.2n.cz/cz/produkty/m2m/smartcom/ke-stazeni/
 3. Pro vygenerování přístupových údajů (login, password) prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete požadavek na webovém portálu https://support.2n.cz .
 4. Po spuštění 2N SmC control panelu zadejte vygenerovaný Login a Password, Server Address 90.182.112.50, Port 1560. Obr. 1.

  Obr.1
 5. Potvrďte "Sign In".

  Obr.2
 6. Jděte do záložky "Terminals" v sekci "Admin mode" ve spodní části Obr. 2.


  Obr.3
 7. Poté přidejte terminál pomocí tlačítka PLUS Obr. 3. Nejdůležitějšími údaji pro správné připojení 2N SmC k 2N SmC serveru jsou:

  "Serial number", které najdete na štítku zadní strany Vašeho 2N SmC nebo při konfiguraci na hlavní straně 2N SmC konfiguračního programu.
  "Password", jenž se musí shodovat s heslem zadaným při konfiguraci 2N SmC viz. FAQ "Jak nakonfigurovat 2N SmartCom". Uložte pomocí "Save".

  Dodržujte malá a velká písmena!!!

  Obr.4
 8. Po správném zadání parametrů "Serial number, Password" se 2N SmC přihlásí k serveru. Úspěšně jste připojili Váš 2N SmC terminál k 2N SmC test serveru (Obr. 5).
  Poté na stejné stránce "Terminals" můžete přidat Váš 2N SmC terminál do Terminal Groups 2N_TestTeam.
  Také zde můžete nastavit parametry RS232/RS485.
  Obr.5
 9. Po úspěšném připojení je dalším důležitým krokem nainstalování null-modem emulatoru com0com, který si nainstalujete v záložce "Settings" v sekci "User mode".Obr. 6.
  Obr.6  Obr.7
  Pro 32 bitový operační systém zvolte tlačítko com0com x86.
  Pro 64 bitový operační systém zvolte tlačítko com0com x64.
  Po úspěšné instalaci v aplikaci wizard dojde k potvrzení v záložce "Settings".

  Obr.8  Obr.9
 10. V záložce "Virtual ports" přidejte pomocí PLUS nové virtuální porty a potvrďte "Create" Obr. 9.

  Obr.10

 11. V záložce "Terminals" v sekci "User mode" můžete zvolit COM port. Zde dále můžete nastavit parametryRS232/RS485.

  Obr.11
 12. V záložce "Connections" lze pomocí tlačítka "Start" zahájit stahování dat.

  Obr.12
 13. Tímto jste úspěšně nastavili přeposílání dat ze 2N SmC Terminálu na port COM2 Vašeho PC. Nyní vše musíte nastavit v aplikaci, ze které budete chtít data získávat, např. viz.Obr. 13.
  Obr.13