Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pravděpodobně nemáte ISDN TE port k operátorovi využit pro synchronizaci.