Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavte v konzoli -> nastavení času - časové pásmo