Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Účelem tohoto dokumentu je poskytnout základní návod, jakým způsobem zprovoznit přeposílání SMS zpráv do emailu. Nejedná se o konkrétní obchodní scénář. Dokument slouží k pochopení logiky routování, směrování a nastavení Virtuálního portu typu: SMTP klient.
  • Pro zjednodušení je vybrán následující scénář:
    • Příchozí SMS na GSM přenašeč bude směrována přímo na konkrétního uživatele. Tento uživatel bude mít kromě pevné stanice, dále také Mobility Extension a zároveň i emailovou stanici. Požadavkem je, aby příchozí SMS obdržel na všech třech stanicích.
  • Samozřejmě je možné do cesty vložit router typu dle textu a na začátek do těla zprávy vložit například příjmení příjemce, které bude v routeru porovnáno, následně odstraněno a SMS směrována na konkrétního uživatele.

Uživatelé – Uživatelé&skupiny

  • Uživatel „TESTOVACI“ má přiřazeny tři stanice a u všech má shodně jako stanice EMAIL zaškrtnuto přeposílat zprávu. Pokud tedy budeme na daného uživatele směřovat SMS, bude současně přeposlána na všechny jeho stanice.

Přenašeče – SMTP – Default IN

  • Dalším krokem je nastavení přenašeče SMTP. Pro "SMS to email" je nutné vytvořit SMTP klienta. Pro vytvoření stačí kliknout pravým tlačítkem v prostředním sloupci. V našem případě jsme ho pojmenovali SEZNAM. Níže vidíte nastavení SMTP klientu s vyplněnými potřebnými údaji. Pomocí účtu adresa@seznam.cz budou pak SMS odesílány. NetStar se tedy přihlásí k serveru seznam.cz a prostřednictvím tohoto účtu přepošle SMS na emailovou stanici email@email.cz .
  • Pozn.: V případě serveru seznam je vhodné použít ověření pomocí Loginu, v případě jiných serverů se ověření může lišit.
  • Je nutné vyplnit i položku síťové rozhraní - LAN

Uživatelé – Uživatelé & skupiny

  • Posledním krokem je nastavení routování pro EMAILovou stanici. Přejdeme na danou stanicím, dále pak zvolíme záložku Vlastnosti a následně Routování zpráv. Vzhledem k faktu, že emailová stanice není fyzicky připojena k NetStaru, jedná se o „externí stanici“ a právě proto je nutné nastavit routování typu BEZ PORTU – do této kolonky tedy vyplníme přenašeč vytvořený v předešlém kroku: SMTP Klient SEZNAM.

FW: 3.x.x

Programming tool: 3.x.x