Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení SIP klienta na telefonech NOKIA – E & N series

Předpokládá se, že již máte definováno připojení do datové sítě.

Pokud ne, zvolte přístupový bod, který budete používat pro připojení a nakonfigurujte jej.

Přístupový bod

Na záložce Nástroje >> Nastavení >> Připojení  >> Přístupové body vyberte přístupový bod a pokud jste jej ještě nepoužili, budete vyzváni k zadaní hesla.

     

    

Vytvoření SIP profilu

Na záložce  Nástroje >> Nastavení >> Připojení  >> Nastavení SIP zvolte Nový profil SIP a vyberte "Použít výchozí profil" 

     

 

Nastavení parametrů SIP profilu

Ve vytvořeném profilu nastavte následující hodnoty:

Název profilu: Vámi zvolené jméno  (MŮJ SIP)

Profil služby: IETF

Výchozí přístupový bod: Definovaný přístupový bod do sítě internet viz. kapitola Přístupový bod

Veřejné uživatelské jméno: číslo terminálu@ip adresa CPU Netstaru  (1234@10.0.0.10) 

Použít kompresi: NE

Registrace: Vždy zapnuto – dojde k automatické registraci v momentu kdy bude dostupný Vámi zvolený přístupový bod
Podle potřeby – budete nuceni vždy ručně aktivovat registraci SIP klienta  (vhodné si nakonfigurovat pod systémové tlačítko telefonu)

Použít zabezpečení: NE 

Proxy server: více samostatná kapitola – Proxy server

Registrační server: více samostatná kapitola – Registrační server

 

    

 

Proxy server

Adresa proxy serveru: IP adresa CPU Netstar (10.0.0.10)

Oblast: IP adresa CPU Netstar (10.0.0.10)

Uživatelské jméno: * Login jméno z Netstaru

Heslo: * Login heslo z Netstaru

Povolit volné směrování: ANO

Typ přenosu: UDP

Port: 5060 (nastavení se řídí podle SIP konfigurace v Netstaru)

* je nutné zadat i v případě, že není používána autorizace na SIP serveru v Netstaru

   

 

Registrační server

Adresa proxy serveru: IP adresa CPU Netstar (10.0.0.10)

Oblast: IP adresa CPU Netstar (10.0.0.10)

Uživatelské jméno: * Login jméno z Netstaru

Heslo: * Login heslo z Netstaru

Typ přenosu: UDP 

Port: 5060 (nastavení se řídí podle SIP konfigurace v Netstaru)

* je nutné zadat i v případě, že není používána autorizace Registračního serveru


Vytvoření Internet (SIP) telefonu

 Na záložce  Nástroje >> Nastavení >> Připojení  >> Internetový telefon, zvolte Nový profil.

Název: Vámi zvolené jméno (SIP TELEFON)

Profily SIP: Definujte, který SIP profil bude použit  (MŮJ SIP)