Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otevřete si terminál, který je součástí konfiguračního nástroje a použijte následující AT příkaz. AT&gxx=xtd*101#, kde xx označuje číslo modulu se SIM kartou. Některé moduly vyžadují zadat po znaku # ještě ;