Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato funkce Vám umožní ovládat výstup zařízení 2N Indoor Touch pomocí HTTP příkazu odeslaného pomocí automatizace zařízení 2N IP Verso.

 

Požadavky

Icon
  • 2N® IP Verso FW verze 2.21.0 či vyšší

  • Licenční klíč HTTPAPI pro Indoor Touch (objednací číslo 91378395)

  • Licence Enhanced Integration pro IP Verso (objednací číslo 9137907)

Nastavení zařízení Indoor Touch:

Přejděte do webové správy a aktivujte funkci "Nezabezpečený HTTP přístup". Změnu lze také provést v menu zařízení - Nastavení - Software.

Nastavení zařízení IP Verso:

Přejdeme do webové správy - Služby - Automatizace a vytvoříme zde novou funkci dle vzoru níže.

Popis funkce:

Po stisku jakéhokoliv tlačítka IP Versa se odešle první HTTP příkaz pro přihlášení do Indoor Touch API. Po definovaném čase se odesílá druhý HTTP příkaz, který aktivuje výstup zařízení Indoor Touch. Po dalším definovaném čase se odesílá poslední HTTP příkaz, který deaktivuje výstup zařízení Indoor Touch.

první URL: https://192.168.50.241/api/v1/login?login=Admin&password=2n
druhá URL: https://192.168.50.241/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=1
třetí URL: https://192.168.50.241/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=0

Zadejte prosím IP adresu a přihlašovací údaje zařízení Indoor Touch dle skutečnosti.