Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikace 2N® Helios IP Mobile pro 2N® Indoor Touch podporuje funkci jazykové lokalizace pomocí uživatelsky editovatelného souboru.

V prvním kroku je nutné vložit SD kartu do  2N® Indoor Touch jednotky a vykopírovat soubor se vzorovou anglickou lokalizací aplikace. To je možné provést v sekci Nastavení-> Uživatelská lokalizace


Obr. 1

Pro kopírování stačí kliknout na možnost Export EN string file.

Obr. 2

Po kliknutí se objeví nabídka, kam tento lokalizační soubor uložit. Obecně se vložená SD karta tváří jako uložiště sdcard1.

Obr. 3

Uložený lokalizační soubor na SD kartě je pojmenován translationMap-en.json.  Tento soubor lze otevřít například pomocí aplikace Notepad++. Soubor obsahuje textové řetězce, které lze libovolně modifikovat. Textové řetězce vypadají následovně:

{"data":[
 translation,
 translation,
    ...
 translation

]}

Kde translation je proměnná reprezentující příslušný textový řetězec například:

 

{"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"External ringing notification"}}

kde:

  • key – klíčové textové návěští
  • hint – udává význam názvu
  • Value – samotný název 

 

Důležité

 

Varování

Icon

Část řetězce KEY se nesmí měnit pro zajištění správné funkce.

Měnit lze pouze část VALUE popřípadě HINT.

 

V tomto FAQ bude změněn následující řetězec:

  • původní řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"External ringing notification"}}
  • upravený řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"Externi notifikace zvoneni"}}

 

Po přeložení veškerých potřebný řetězců je nutné soubor uložit pod názvem translationMap.json a vložit jej opět na SD kartu. V názvu souboru nesmí být žádný další znak, jako například translationMap-cs.json. Po vložení SD karty do 2N® Indoor Touch jednotky je nutné jít do složky SD karty a kopírovat upravený lokalizační soubor.

Obr. 4

 

Kopii námi vytvořeného lokalizačního souboru translationMap.json  je nutné vložit do složky storage/sdcard0/hipmo-localization

 

Obr. 5

V posledním kroku je nutné povolit lokalizaci ve 2N® Helios IP Mobile aplikaci. Aplikace se vypne a spustí znovu již s načtenou lokalizací.

 

Obr. 6


V tomto příkladě byl změněn název External ringing notification, který je nyní pojmenován Externí notifikace zvonění. (pozn.: Ostatní názvy jsou v angličtině, protože byl upraven pouze jeden specifický textový řetězec a ostatní názvy zůstaly v původním jazyce referenčního souboru, což je angličtina).


Obr. 7