Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Randomizace portů je funkce, které povoluje změnu portu pro komunikaci SIP protokolu. Tato vlastnost je užitečná v mnoha situacích a to zejména při:

  • 1) možnost použít libovolný port pro příjem hovoru od zařízení třetích stran
  •  2) Ochrana proti SPIT (spam over Internet telephony) hovorům
      

Možnost využití libovolného portu:

V továrním nastavení je randomizace portů vypnuta, což znamená, že protokol SIP využívá standardní port 5060. V některých situacích je však potřeba tento port změnit například na hodnotu 5063, aby bylo možné přijmout hovor na 2N® Indoor Touch ze zařízení třetích stran.


V momentě, kdy je možnost randomizace povolena, tak se vygeneruje náhodný port, který lze dle potřeby změnit.  Randomizaci lze aktivovat v aplikaci 2N® Helios IP Mobile v sekci nastavení -> SIP port randomization

 


Obr. 1


Obr. 2

Tento port je zdrojový (naslouchací) port zařízení 2N® Indoor Touch což znamená, že příchozí hovor na port 5063 bude zpracován v případě, že je právě tato hodnota definována jako SIP port v sekci port randomizace.

Poznámka

Icon

Nezaměňovat s portem pro SIP Proxy server (nastavení->SIP Proxy->port), tento port je cílový port pro komunikaci s proxy serverem.Ochrana proti SPIT

V dnešní době se na internetu objevuje velké množství spamu a to i v podobě náhodných VoIP hovorů. Tyto hovory jsou generovány automaticky pomocí botů na internetu a nejčastěji využívají port 5060 z důvodu, že mnoho zařízení využívají právě tento standardní port. Může se tedy stát, že nějaký spam bot se dovolá přímo k Vám, pokud je  2N® Indoor Touch připojen do sítě s internetem a má vypnutou funkci randomizace portů.