Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Randomizace portů je funkce, které povoluje změnu portu pro komunikaci SIP protokolu. Tato vlastnost je užitečná v mnoha situacích a to zejména při:

  • 1) možnost použít libovolný port pro připojení jednotky k proxy serveru
  •  2) Ochrana proti SPIT (spam over Internet telephony) hovorům
      

Možnost využití libovolného portu:

V továrním nastavení je randomizace portů vypnuta, což znamená, že protokol SIP využívá standardní port 5060. V některých situacích je však potřeba tento port změnit například na hodnotu 5063, aby bylo možné zaregistrovat 2N® Indoor Touch k SIP proxy serveru.


V momentě, kdy je možnost randomizace povolena, tak se vygeneruje náhodný port, který lze dle potřeby změnit.  Randomizaci lze aktivovat v aplikaci 2N® Helios IP Mobile v sekci nastavení -> SIP port randomization

 


Obr. 1


Obr. 2


Ochrana proti SPIT

V dnešní době se na internetu objevuje velké množství spamu a to i v podobě náhodných VoIP hovorů. Tyto hovory jsou generovány automaticky pomocí botů na internetu a nejčastěji využívají port 5060 z důvodu, že mnoho zařízení využívají právě tento standardní port. Může se tedy stát, že nějaký spam bot se dovolá přímo k Vám, pokud je  2N® Indoor Touch připojen do sítě s internetem a má vypnutou funkci randomizace portů. 

 

  • No labels