Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto FAQ jsou shrnuty základní rozdíly ®mezi Hardwarem verze 1 a hardwarem verze 2 na produktu 2N® Lift1. Také jsou zohledněny rozdíly ve firmwaru. Pro úplný popis parametrů použijte manuál: https://wiki.2n.cz/l1um/latest/cs. Pro konfiguraci použijte vždy aktuální dostupnou verzi servisních nástrojů. 2N® Service Tool umí rozpoznat automaticky typ připojeného hardwaru. 

 

2N® Lift1 - Verze Hardwaru 1 (=< Prosinec 2017)2N® Lift1 - Verze Hardwaru 2 (>= Prosinec 2017)

 

 

HW verze 2 - rozdíly oproti HW verze 1, včetně firmwaru:

změnapopis
Tlačítko 2Spřístupněno na svorku po pravé straně (pohled ze zadu)
SpinačeOdstraněn spínač 2, nově lze použít pouze spínač nebo modul blokování výtahu
Voice Alarm StationMožnost zapojení na VAS1 nebo VAS2, kdy je brána sada čísel z 01X nebo z 02X

Externí napájení 12V

(svorky indikačních

prvků)

Slouží pro napájení externích piktogramů a také interních LED diod v případě použití

signalizace neprovedeného kontrolního volání (střídavé blikání LED mimo hovor, EN81-20)

Invertování ALARM

a CANCEL vstupů

Jumper pro negaci vstupu ALARModstraněn. Nahrazeno parametrem -

920 - ALARM vstup (podporuje autodetekci NC/NO)

916 - CANCEL vstup.

ALARM 2 input

krátký/dlouhý stisk

Krátky (100ms) vyvolá hovor na telefonní číslo uložené v 02X,

Dlouhý stisk (3000ms) potvrzuje vyproštění (Parametr 966).

Protokoly změnyCPC antenna/KONE, P100 2N ext: nové události - zaseknuté tlačítko, chyba baterií (spojení s 2N® EasyGate PRO).
Nový parametr

970 - podpora napájení z linky externí brány 2N® EasyGate PRO (napájení LED diod při neprovedeném kontrolním volání blikají střídavě, parametr 987).

811 - Manuální vyvolání kontrolního volání (07X)

920 - mód ALARM 1 vstupu, (NC,NO, autodetekce)

Přečíslování parametrů

971 --> 871 (Počet opakování hlášky)

972 --> 872 (Nahrávání vlastní hlášky)

975 --> 875 (Volba hlášení)

976 --> 876 (Volba hlášení po potvrzení a při konci hovoru)

977 --> 877 (Volba jazyka hlášení při sestavování spojení)

915 --> 917 (Doba zavěšení mezi hovory)


Změna def.hodnoty943 --> nová defaultní hodnota 1200ms (Max. perioda obsazovacího tónu).
Odstraněn parametr964 (Min. doba aktivace vstupu CANCEL)