Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Vysvětlení pojmů IP telefonie

  • SIP (Session Initiation Protocol) – protokol pro přenos signalizace telefonních hovorů používaný v IP telefonii. Protokol slouží primárně k navazování, ukončování a přesměrování spojení mezi dvěma SIP zařízeními (v tomto v případě interkomem a jiným IP telefonem). SIP zařízení mohou navázat spojení přímo mezi sebou (Direct SIP Call – přímé volání), obvykle však k tomu použijí jeden nebo více serverů – SIP Proxy a SIP Registrar.
  • SIP Proxy – server v IP síti zodpovědný za směrování hovorů (předání hovorů další entitě, která je blíže k cíli). Na cestě mezi účastníky může být jedna nebo i více SIP Proxy.
  • SIP Registrar – server v IP síti zodpovědný za registraci účastníků v určité části sítě. Registrace SIP zařízení je zpravidla nutnou podmínkou pro to, aby účastník byl dostupný pro ostatní na určitém telefonním čísle. SIP Registrar a SIP Proxy bývají velmi často nainstalovány společně na jednom serveru.
  • RTP (Real-Time Transport Protocol) – protokol definující standardní formát paketů pro přenos audia a videa v IP sítích. 2N® IP Interkom využívá tento protokol pro přenos audio i video streamu v průběhu hovoru. Parametry (čísla portů, protokoly a kodeky) streamů jsou definovány a vyjednávány pomocí protokolu SDP (Session Description Protocol).


  Níže je uveden příklad nastavení SIP, Sekce Služby-Telefon-SIP, registrace 2N Indoor Talk pod telefonním číslem 200 k Proxy a Registrar Serveru na Adrese 192.168.50.252
  s použitím výchozího SIP Proxy a SIP registrar portu 5060. Dále je vyplněno pole pro Autentizaci, pokud ji SIP Proxy server vyžaduje. ID a Heslo.


  V sekci Stav-Služby se poté můžeme přesvědčit o úspěšném výsledku registrace-pro účet SIP stav "Zaregistrováno"

Nyní můžeme v sekci Hardware - Tlačítka přiřadit destinaci dle platného číslovací plánu Proxy Serveru, ke kterému jsem se přihlásili pod SIP účtem