Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ve 2N® Access Commanderu je možné vytvořit zálohu nastavení či nastavení obnovit.

Záloha je možná pouze kompletní a stejně tak i lze pouze obnovit kompletní nastavení.

Požadavky:

Access Commander verze 1.10 či vyšší

Vzdálená sdílená složka typu Samba.

Icon
Od verze 1.11. Access Commanderu je v konzolovém menu rozšířená možnost zálohy dat o Periodické zálohování. Při volbě periodického zálohování se postup liší jen v přídavném nastavení periody , dne a hodiny , kdy se má automatická záloha provést.

Jak nastavit úložiště typu Samba

V linuxu lze sdílenou složku typu Samba nastavit pomocí balíčku z https://www.samba.org/samba/download/ případně na Windows (verze 7+) stačí vytvořit sdílenou složku a přiřadit k ní uživatele s oprávněními pro zápis a čtení.

1) V Access Comamnderu lze najít nastavení připojení ke sdílené složce typu Samba v jeho limnuxové konzoli pod volbou SMB.

 

 

2) Nejprve je nutné nastavit IP adresu a složku dke se sdílená složka typu Samba nachází.

 

 

3) Následně je třeba vyplnit uživatelské jméno a heslo uživatele který má oprávnění do sdílené složky s oprávněními pro čtení a zápis.

 

 

4)  Pokud je nastavení provedeno korektně, Access Commander oznámí že vzdálená složka byla v pořádku připojena.

 

Jak zazálohovat nastavení 2N® Access Commanderu

Před zálohováním je nutné mít nastavené připojení ke vzdálené sdílené složce typu Samba.

1)  Samotná funkce pro zálohu je dostupná v linuxové konzoli Access Commanderu pod položkou Backup and restore.

 

 

2) V dalším kroku je třeba zvolit položku backup.

 

 

3) Soubory záloh lze vytvářet pouze s heslem, je třeba tedy heslo pro danou zálohu zadat a potvrdit.

 

 

4) Po potvrzení hesla vytvoří Access Commander zálohu.

Jak nastavit 2N® Access Commander pro pravidelné zálohování

Před zálohováním je nutné mít nastavené připojení ke vzdálené sdílené složce typu Samba.

1)  Samotná funkce pro zálohu je dostupná v linuxové konzoli Access Commanderu pod položkou Backup and restore.

 

2) Volba periodického zálohování

3) Soubory záloh lze vytvářet pouze s heslem, je třeba tedy heslo pro danou zálohu zadat a potvrdit.

 

4) Nastavení periody zálohování

Access Commander je nyní nastaven na periodické zálohování

 

Jak obnovit nastavení 2N® Access Commanderu

Před obnovením ze zálohy je nutné mít nastavené připojení ke vzdálené sdílené složce typu Samba

Sdílená složka by také měla obsahovat uložené zálohy.

1)  Samotná funkce pro obnovení nastavení je dostupná v linuxové konzoli Access Commanderu pod položkou Backup and restore.

 

 

2) V dalším kroku je třeba zvolit položku Restore.

 

 

3) Následně je třeba zvolit kterou ze záloh si přejete obnovit.

 

 

4) U vybrané zálohy je třeba zadat její heslo. Systém následně požádá o potvrzení vybrané zálohy.

Icon

Při obnově zálohy bude přepsáno veškeré nastavení Access Commanderu tak jak je uložené v záloze.

Po potvrzení začne Access Commander obnovvoat nastavení ze zálohy.

OJakmile proces skončí, nastavení Access Commanderu je úspěšně obnoveno ze zálohy.