Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Indoor Touch dokáže přijímat přímé SIP hovory z Axis Door station interkomů. Jsou zde dvě omezení. 

Omezení

Icon
  • Není možné udělat přímý hovor z   2N® Indoor Touch na Axis Door Station
  • Při příchozím hovoru z Axis Door Station není možné zobrazit video náhled před vyzvednutím hovoru
  • Firmware verze 3.3. a vyšší

 

Nejprve je nutné vypnout SIP randomizaci portu v 2N® Indoor Touch jednotce.

 

Obr. 1:  2N® Indoor Touch nastavení

 

Druhým krokem je úprava nastavení v Axis Door Station interkomu. Je nutné přidat nový nebo modifikovat existující SIP účet v sekci VoIP -> Account Settings.


Obr. 2:  Nastavení účtu Axis interkomu

 

Zde je nutné modifikovat doménové jméno. V této ukázce je doménovým jménem IP adresa: 192.168.50.185 což je IP adresa 2N® Indoor Touch jednotky.

Obr. 3:  Nastavení SIP serveru

 

Dalším krokem je přidání IP adresy proxy serveru což je opět IP adresa 2N® Indoor Touch. V této ukázce je IP adresa: 192.168.50.185.

Obr. 4:  Nastavení Proxy serveru

 

Posledním krokem je nastavení DTMF kódu pro otvírání dveří. Je nutné přidat nový DTMF profil a nastavit hodnotu kódu: 00.

Obr. 5:  nastavení DTMF 


Jakmile je nastaven DTMF profil, je nutné nastavit akci, které bude spuštěna na základě tohoto profilu. To lze nastavit v sekci   Events / Action Rules

Obr. 6: nastavení akce

 

  • No labels