Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

2N® Indoor Touch 2.0 vypadá naprosto stejně jako předchozí model. Liší se však z hlediska hardware, vylepšeného launcheru, v nastavení a dalšími funkcemi. V tomto FAQ si vysvětlíme rozdíly mezi 2N® Indoor Touch 2.0 a starším modelem.

Důležité informace

Icon
 • Hardware parametry:
  • 4 - jádrové CPU
  • 2 GB RAM
 • Licence pro instalaci aplikací třetích stran je zdarma a předinstalována

Objednací čísla

Icon

91378375 - 2N® Indoor Touch 2.0 Černý

91378375WH - 2N® Indoor Touch 2.0 Bílý

91378376 - 2N® Indoor Touch 2.0 WiFi černý

91378376WH - 2N® Indoor Touch 2.0 WiFi bílý

 

Launcher

2N® Indoor Touch 2.0 má upravený launcher. Nová domovská obrazovka vypadá zcela odlišně oproti staršímu modelu a je více intuitivní. Domovská obrazovka obsahuje 5 pozic pro aplikace ( pozice lze upravovat v nastavení -> domovská obrazovka). Výchozí aplikace jsou: 

 • File Manager
 • Web Browser
 • Intercoms (aplikace 2N®  IP Mobile pro přijímání video hovorů)
 • Gallery
 • 1x fvolný slot pro aplikaci třetí strany

Na domovské obrazovce v levém horním rohu se dále nachází nastavení (1) a v pravém horním rohu se nachází informace o aktuálně používaném rozhraní WiFi nebo Ethernet (2) a informace o jednotce (3) kde lze nalézt aktuálně používanou verzi firmware. Čas a počasí lze nastavovat v menu nastavení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Nový launcher (vlevo) , starý launcher (vpravo)

Nastavení

Nastavení se dělí do několik sekcí (zařízení, osobní, systém) a je možné jej zobrazit ve dvou režimech:

 • Uživatelský režim - nastavení je chráněno výchozím heslem: 2n
 • Administrátorský režim -   režim je chráněn administrátorským heslem. Výchozí heslo je: 2n nicméně po prvním přihlášení je zde nutná změna hesla. 


Nastavení obsahuje následující sekce:

 • Zařízení
  • Mód nerušit -  Zamezí vyzvánění aplikace 2N® IP Mobile po zvolený časový interval.
  • Domovská obrazovka -  Nastavení času, předpovědi počasí a rozložení ikon na domovské obrazovce. Dále je zde možné přiřadit aplikaci na domovskou obrazovku.
  • Zvuk - Nastavení vyzváněcích tónů, hlasitosti.
  • Displej - Nastavení jasu, velikosti písma a režimu spánku.
  • Uložiště -  Přehled využití interního uložiště.
  • Informace o zařízení -  Přehled veškerých důležitých parametrů zařízení jako je IP adresa, sériové číslo atd. 
  • Pokročilé (Administrátorský režim) -  Výběr automatického spuštění aplikace po startu zařízení, URL k otevření po startu zařízení a nastavení signalizační LED diody. 
  • Licence (Administrátorský režim)  - Informace o licenci a management licencí.
 • Bezdrátové připojení a sítě (Administrátorský režim)
  • Možnost volby mezi připojením přes WiFi nebo Ethernet -  nelze použít obě metody naráz.
 • 2N®  IP Mobile (Administrátorský režim) -  Do této sekce lze vstoupit také přes 2N®  IP Mobile aplikaci.
  • Obecné nastavení -  Nastavení nazvu zařízení, hesla, přístupového klíče a lokalizace. 
  • Nastavení hovoru - Možnost volby vyzváněcího tónu a automatického vyzvednutí hovoru.
  • MY2N / SIP Proxy konfigurace- nastavení Proxy a MY2N serveru.
  • Video - Volba video režimu a early media.
  • Rekordér -  Konfigurace video záznamníku.
  • Vstup a výstup-  Nastavení tlačítka u dveří a externího vyzvánění.
 • Osobní
  • Zabezpečení - nastavení hesel a zabezpečení obrazovky.
  • Jazyk a zadávání - Nastavení jazyka a klávesnice.
 • Systém 
  • Datum a čas - Konfigurace času a data.
  • Zálohování a obnovení dat - restart zařízení a obnova konfigurace do továrních hodnot.


Obr. 2: Nové uživatelské rozhraní nastavení (vlevo), staré uživatelské rozhraní nastavení (vpravo)

 Aplikace 2N®  IP Mobile 

 

Do aplikace 2N®  IP Mobile lze vstoupit pomocí ikony Intercoms.

Obr. 3: Aplikace 2N®  IP Mobile


Uživatelské rozhraní a logika je zcela shodná s aplikaci 2N® Helios IP Mobile ve starším modelu 2N® Indoor Touch. Jedinou změnou je přesunutí MY2N Mobile video sekce z hlavního menu do sekce Proxy v nastavení aplikace. Parametry nastavení aplikace jsou popsány výše.


Obr. 4: Modifikovaná aplikace 2N®  IP Mobile (vlevo), původní aplikace 2N®  IP Mobile (vpravo)


Obr. 5: Nastavení upravené aplikace 2N®  IP Mobile (vlevo), nastavení původní aplikace 2N®  IP Mobile (vpravo)

 

Webové rozhraní

Zařízení lze spravovat vzdáleně pomocí webového rozhraní. Po přihlášení pomocí výchozího hesla: 2n je nutné heslo změnit.

 


Obr. 6: Nové webové rozhraní (vlevo), původní webové rozhraní (vpravo)

 

Domovská stránka webového rozhraní ukazuje veškeré důležité informace o zařízení. Dále jsou zde tři hlavní sekce:

 • Správa systému - Zde je možné provést reset do výchozího nastavení, update firmware a záloha konfigurace. Zálohu je možné provádět pouze přes webové rozhraní.
 • Nahrát konfiguraci - Možnost nahrát konfiguraci.
 • Nahrát rozšířenou licenci - Možnost nahrát rozšířenou licenci.

 V levém rohu je klasická nabídka, kde je možné upravovat veškeré parametry, které jsou v nastavení a také nastavení 2N®  IP Mobile aplikace.


 

Firmware

Firmware info

Icon

Firmware version: 4.0.x

2N®  IP Mobile version: 4.4.4