Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obnovení originálního nastavení


2N®  LTE Verso  je vybaven tlačítkem RESET. Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

                                                                                                                                           Firmware 2.26 a novější:

  • Stiskněte tlačítko RESET.                                                                                                                                           
  • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s).                                                  + ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 krátkých pípnutích
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
  • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s).
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
  • Uvolněte tlačítko RESET.

 

 

 

Upozornění:

 
  • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N®  Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v manuálu v části 2.4.

 

  • Od verze FW 2.26 vydává interkom akustickou zpětnou vazbu během resetování.

 

                  Další informace: